โรงแรม โซลาเรีย นิชิเทสซึ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ซอย สุขุมวิท 14, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110, Thailand

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (0) 2-092-8999

เครื่องโทรสาร

+66 (0) 2-092-8998

อีเมล

reservations@solariabangkok.com

ติดต่อเรา